3.mesto Lodz 2016 !

Univerzitetski tim Srbije je osvojio

3.mesto na svetskom unuverzitetskom prvenstvu

Prva timska medalja u bridžu za Srbiju

Prvakinje sveta!

  Selena i Jovana prvakinje sveta

Jovana Zoranović i Selena 

   Pepić osvojile su prvo mestou kategoriji

omladinki na IV otvorenom parskom prvenstvu

sveta koje je održano u Opatiji.daljeslslsl