3.mesto Lodz 2016 !

Univerzitetski tim Srbije je osvojio

3.mesto na svetskom unuverzitetskom prvenstvu

Prva timska medalja u bridžu za Srbiju

Prvakinje sveta!

Jovana Zoranović i SelenaPepić osvojile su prvo mestou kategoriji  omladinki na IV otvorenom parskom prvenstvu sveta

koje je održano u Opatiji. daljeslslsl

Selena i Jovana prvakinje sveta