N.B.K. Timski turnir br.1 u 2020. - 17.01.2020.

  finalni plasman  

procesiran 17.01.2020. u 16:31
nivo pristupa:  klub N.B.K.
jačina: 8,50                 timova: 3

1.2‑1‑201078 Ivica Kikić, nM, 17, 2 Trefa , mp na turniru: 4,36
1350 Nenad Stanković, mk, 11, NBK, mp na turniru: 4,36
1199 Rajko Živković, mk, 12, Srce, mp na turniru: 4,36
1611 Goran Savić, mk, 9, NBK, mp na turniru: 4,36
+30 imp  27,17 vp  
Ivica Kikić: 6,62 mp;   Nenad Stanković: 6,62 mp;   Rajko Živković: 6,62 mp
Goran Savić: 6,62 mp
2.3‑1‑201095 Aleksandar Stanković, BV, 18, NBK, mp na turniru: 2,51
1510 Saša Cvetanović, rM, 14, NBK, mp na turniru: 2,51
1891 Nebojša Savić, --, 6, NBK, mp na turniru: 2,51
1452 Đorđe Rančić, II, 7, NBK, mp na turniru: 2,51
+12 imp  23,06 vp  
3.1‑1‑20Tim nije osvojio mp na turniru. Članovi tima:
1084 Mihajlo Filipović,   1053 Slobodan Filipović,
1032 Miroljub Nejković,   1376 Jelena Kostić
-42 imp  9,77 vp  

BSS