N.B.K. Timski turnir br.11 u 2020. - 12.03.2020.

  finalni plasman  

procesiran 12.03.2020. u 14:47
nivo pristupa:  klub N.B.K.
jačina: 8,42                 timova: 3

1.3‑11‑201199 Rajko Živković, mk, 12, NBK, mp na turniru: 2,80
1611 Goran Savić, mk, 10, NBK, mp na turniru: 2,80
1452 Đorđe Rančić, II, 7, NBK, mp na turniru: 2,80
1388 Milan Kostadinovic, II, 6, NBK, mp na turniru: 2,80
+16 imp  24,56 vp  
Rajko Živković: 8,25 mp;   Goran Savić: 8,25 mp;   Đorđe Rančić: 8,25 mp
Milan Kostadinovic: 8,25 mp
2.2‑11‑201032 Miroljub Nejković, ZV, 20, NBK, mp na turniru: 0,61
1376 Jelena Kostić, kM, 10, NBK, mp na turniru: 0,61
1078 Ivica Kikić, nM, 17, Srce, mp na turniru: 0,61
1350 Nenad Stanković, mk, 11, NBK, mp na turniru: 0,61
-7 imp  18,11 vp  
3.1‑11‑20Tim nije osvojio mp na turniru. Članovi tima:
1084 Mihajlo Filipović,   1053 Slobodan Filipović,
1095 Aleksandar Stanković,   1510 Saša Cvetanović
-9 imp  17,33 vp  

BSS