N.B.K. Timski turnir br.5 u 2020. - 11.02.2020.

  finalni plasman  

procesiran 11.02.2020. u 17:28
nivo pristupa:  klub N.B.K.
jačina: 10,25                 timova: 3

1.1‑5‑201084 Mihajlo Filipović, nM, 17, NBK, mp na turniru: 7,15
1053 Slobodan Filipović, nM, 17, NBK, mp na turniru: 7,15
1095 Aleksandar Stanković, BV, 18, NBK, mp na turniru: 7,15
1510 Saša Cvetanović, rM, 14, NBK, mp na turniru: 7,15
+98 imp  39,44 vp  
Mihajlo Filipović: 7,12 mp;   Slobodan Filipović: 7,12 mp;   Aleksandar Stanković: 7,12 mp
Saša Cvetanović: 7,12 mp
2.3‑5‑201032 Miroljub Nejković, ZV, 20, NBK, mp na turniru: 2,41
1376 Jelena Kostić, kM, 10, NBK, mp na turniru: 2,41
1239 Srđan Veljković, kM, 13, Srce, mp na turniru: 2,41
1386 Milan Ž. Mitić, II, 6, Srce, mp na turniru: 2,41
-27 imp  16,55 vp  
3.2‑5‑20Tim nije osvojio mp na turniru. Članovi tima:
1078 Ivica Kikić,   1350 Nenad Stanković,
1199 Rajko Živković,   1611 Goran Savić
-71 imp  4,01 vp  

BSS