N.B.K. Timski turnir br.58 u 2019. - 12.12.2019.

  finalni plasman  

procesiran 12.12.2019. u 15:20
nivo pristupa:  klub N.B.K.
jačina: 10,50                 timova: 3

1.1‑58‑191030 Zoran Milosavljević, SV, 19, Srce, mp na turniru: 3,72
1032 Miroljub Nejković, ZV, 20, NBK, mp na turniru: 3,72
1084 Mihajlo Filipović, nM, 17, NBK, mp na turniru: 3,72
1053 Slobodan Filipović, nM, 17, NBK, mp na turniru: 3,72
+24 imp  26,47 vp  
Zoran Milosavljević: 6,62 mp;   Miroljub Nejković: 6,62 mp;   Mihajlo Filipović: 6,62 mp
Slobodan Filipović: 6,62 mp
2.3‑58‑191377 Katarina Petrović, kM, 11, Srce, mp na turniru: 3,33
1204 Mihajlo Milovanović, kM, 13, Srce, mp na turniru: 3,33
1199 Rajko Živković, mk, 12, Srce, mp na turniru: 3,33
1611 Goran Savić, mk, 9, NBK, mp na turniru: 3,33
+13 imp  22,90 vp  
3.2‑58‑19Tim nije osvojio mp na turniru. Članovi tima:
1078 Ivica Kikić,   1102 Dragan Pejčić,
1095 Aleksandar Stanković,   1510 Saša Cvetanović
-37 imp  10,63 vp  

BSS