N.B.K. Timski turnir br.59 u 2019. - 24.12.2019.

  finalni plasman  

procesiran 24.12.2019. u 19:57
nivo pristupa:  klub N.B.K.
jačina: 9,75                 timova: 3

1.3‑59‑191199 Rajko Živković, mk, 12, Srce, mp na turniru: 4,87
1611 Goran Savić, mk, 9, NBK, mp na turniru: 4,87
1377 Katarina Petrović, kM, 11, Srce, mp na turniru: 4,87
1204 Mihajlo Milovanović, kM, 13, Srce, mp na turniru: 4,87
+30 imp  25,69 vp  
Rajko Živković: 9 mp;   Goran Savić: 9 mp;   Katarina Petrović: 9 mp
Mihajlo Milovanović: 9 mp
2.2‑59‑191078 Ivica Kikić, nM, 17, 2 Trefa , mp na turniru: 2,53
1102 Dragan Pejčić, rM, 15, 2 Trefa , mp na turniru: 2,53
1095 Aleksandar Stanković, BV, 18, NBK, mp na turniru: 2,53
1117 Igor Krstić, rM, 14, NBK, mp na turniru: 2,53
+16 imp  24,58 vp  
3.1‑59‑19Tim nije osvojio mp na turniru. Članovi tima:
1084 Mihajlo Filipović,   1510 Saša Cvetanović,
1053 Slobodan Filipović,   2466 Milan Petrović
-46 imp  9,73 vp  

BSS