N.B.K. Timski turnir br.6 u 2020. - 18.02.2020.

  finalni plasman  

procesiran 18.02.2020. u 23:29
nivo pristupa:  klub N.B.K.
jačina: 9,33                 timova: 3

1.1‑6‑201095 Aleksandar Stanković, BV, 18, NBK, mp na turniru: 2,82
1510 Saša Cvetanović, rM, 14, NBK, mp na turniru: 2,82
1078 Ivica Kikić, nM, 17, 2 Trefa , mp na turniru: 2,82
1350 Nenad Stanković, mk, 11, NBK, mp na turniru: 2,82
+38 imp  28,54 vp  
Aleksandar Stanković: 6,5 mp;   Saša Cvetanović: 6,5 mp;   Ivica Kikić: 6,5 mp
Nenad Stanković: 6,5 mp
2.3‑6‑201032 Miroljub Nejković, ZV, 20, NBK, mp na turniru: 2,99
1376 Jelena Kostić, kM, 10, NBK, mp na turniru: 2,99
1417 Milan Aranđelović, Ik, 8, NBK, mp na turniru: 2,99
1388 Milan Kostadinovic, --, 6, NBK, mp na turniru: 2,99
-9 imp  18,70 vp  
3.2‑6‑20Tim nije osvojio mp na turniru. Članovi tima:
1084 Mihajlo Filipović,   1053 Slobodan Filipović,
1199 Rajko Živković,   1611 Goran Savić
-29 imp  12,76 vp  

BSS