N.B.K. Timski turnir br.7 u 2020. - 20.02.2020.

  finalni plasman  

procesiran 20.02.2020. u 15:24
nivo pristupa:  klub N.B.K.
jačina: 8,17                 timova: 3

1.3‑7‑201199 Rajko Živković, mk, 12, NBK, mp na turniru: 9,60
1611 Goran Savić, mk, 10, NBK, mp na turniru: 9,60
1417 Milan Aranđelović, Ik, 8, NBK, mp na turniru: 9,60
1388 Milan Kostadinovic, --, 6, NBK, mp na turniru: 9,60
+84 imp  36,62 vp  
Rajko Živković: 7,75 mp;   Goran Savić: 7,75 mp;   Milan Aranđelović: 7,75 mp
Milan Kostadinovic: 7,75 mp
2.2‑7‑201084 Mihajlo Filipović, nM, 17, NBK, mp na turniru: 6,01
1053 Slobodan Filipović, nM, 17, NBK, mp na turniru: 6,01
1239 Srđan Veljković, kM, 13, Srce, mp na turniru: 6,01
1386 Milan Ž. Mitić, II, 7, Srce, mp na turniru: 6,01
+20 imp  22,00 vp  
3.1‑7‑20Tim nije osvojio mp na turniru. Članovi tima:
1032 Miroljub Nejković,   1376 Jelena Kostić,
1078 Ivica Kikić,   1510 Saša Cvetanović
-104 imp  1,38 vp  

BSS