kolo 1-2-20

procesiran 23.01.2020. u 14:06
nivo pristupa: klub N.B.K.
jačina: 12,19        stolova: 2

1 1-2-20odigrano 10 bordova
1084 Mihajlo Filipović: 0,99 mp
1053 Slobodan Filipović: 0,99 mp
1376 Jelena Kostić: 0,99 mp
1032 Miroljub Nejković: 0,99 mp
4-2-20sastav tima u trenutku igranja meča:
1199 Rajko Živković, 1611 Goran Savić
1891 Nebojša Savić, 1416 Pero Kraguljac
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
   14,80 : 5,20 vp
+15 imp
 
-15 imp
 
pobednički tim: 3,97 mp
2 2-2-20odigrano 10 bordova
1095 Aleksandar Stanković: 1,39 mp
1510 Saša Cvetanović: 1,39 mp
1377 Katarina Petrović: 1,39 mp
1204 Mihajlo Milovanović: 1,39 mp
3-2-20sastav tima u trenutku igranja meča:
1078 Ivica Kikić, 1350 Nenad Stanković
1417 Milan Aranđelović, 1388 Milan Kostadinovic
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
   15,29 : 4,71 vp
+17 imp
 
-17 imp
 
pobednički tim: 5,57 mp


BSS