kolo 2-2-20

procesiran 23.01.2020. u 14:10
nivo pristupa: klub N.B.K.
jačina: 12,19        stolova: 2

1 1-2-20odigrano 10 bordova
1084 Mihajlo Filipović: 1,62 mp
1053 Slobodan Filipović: 1,62 mp
1376 Jelena Kostić: 1,62 mp
1032 Miroljub Nejković: 1,62 mp
3-2-20sastav tima u trenutku igranja meča:
1078 Ivica Kikić, 1350 Nenad Stanković
1417 Milan Aranđelović, 1388 Milan Kostadinovic
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
   16,18 : 3,82 vp
+21 imp
 
-21 imp
 
pobednički tim: 6,50 mp
2 2-2-20sastav tima u trenutku igranja meča:
1095 Aleksandar Stanković, 1510 Saša Cvetanović
1377 Katarina Petrović, 1204 Mihajlo Milovanović
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
4-2-20odigrano 10 bordova
1199 Rajko Živković: 0,90 mp
1611 Goran Savić: 0,90 mp
1891 Nebojša Savić: 0,90 mp
1416 Pero Kraguljac: 0,90 mp
   7,49 : 12,51 vp
-7 imp
 
+7 imp
 
pobednički tim: 3,59 mp


BSS