kolo 2-60-19

procesiran 26.12.2019. u 14:36
nivo pristupa: klub N.B.K.
jačina: 12,44        stolova: 2

1 1-60-19odigrano 10 bordova
1084 Mihajlo Filipović: 0,47 mp
1053 Slobodan Filipović: 0,47 mp
1095 Aleksandar Stanković: 0,47 mp
1510 Saša Cvetanović: 0,47 mp
3-60-19sastav tima u trenutku igranja meča:
1032 Miroljub Nejković, 1376 Jelena Kostić
1199 Rajko Živković, 1611 Goran Savić
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
   11,50 : 8,50 vp
+4 imp
 
-4 imp
 
pobednički tim: 1,89 mp
2 2-60-19odigrano 10 bordova
1078 Ivica Kikić: 1,63 mp
1102 Dragan Pejčić: 1,63 mp
1377 Katarina Petrović: 1,63 mp
1204 Mihajlo Milovanović: 1,63 mp
4-60-19sastav tima u trenutku igranja meča:
1417 Milan Aranđelović, 1388 Milan Kostadinovic
1891 Nebojša Savić, 1416 Pero Kraguljac
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
   20 : 0 vp
+50 imp
 
-50 imp
 
pobednički tim: 6,51 mp


BSS