kolo 3-10-20

procesiran 10.03.2020. u 14:11
nivo pristupa: klub N.B.K.
jačina: 11,62        stolova: 2

1 1-10-20odigrano 10 bordova
1084 Mihajlo Filipović: 0,59 mp
1053 Slobodan Filipović: 0,59 mp
1095 Aleksandar Stanković: 0,59 mp
1510 Saša Cvetanović: 0,59 mp
2-10-20sastav tima u trenutku igranja meča:
1033 Nenad Popović, 1570 Nebojša Terzić
1376 Jelena Kostić, 1032 Miroljub Nejković
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
   11,85 : 8,15 vp
+5 imp
 
-5 imp
 
pobednički tim: 2,37 mp
2 3-10-20odigrano 10 bordova
1199 Rajko Živković: 1,44 mp
1611 Goran Savić: 1,44 mp
1417 Milan Aranđelović: 1,44 mp
1388 Milan Kostadinovic: 1,44 mp
4-10-20sastav tima u trenutku igranja meča:
1239 Srđan Veljković, 1386 Milan Ž. Mitić
1891 Nebojša Savić, 1452 Đorđe Rančić
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
   16,97 : 3,03 vp
+25 imp
 
-25 imp
 
pobednički tim: 5,76 mp


BSS