kolo 3-60-19

procesiran 26.12.2019. u 14:40
nivo pristupa: klub N.B.K.
jačina: 12,44        stolova: 2

1 1-60-19odigrano 10 bordova
1084 Mihajlo Filipović: 2,42 mp
1053 Slobodan Filipović: 2,42 mp
1095 Aleksandar Stanković: 2,42 mp
1510 Saša Cvetanović: 2,42 mp
2-60-19sastav tima u trenutku igranja meča:
1078 Ivica Kikić, 1102 Dragan Pejčić
1377 Katarina Petrović, 1204 Mihajlo Milovanović
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
   16,78 : 3,22 vp
+24 imp
 
-24 imp
 
pobednički tim: 9,68 mp
2 3-60-19odigrano 10 bordova
1032 Miroljub Nejković: 1,42 mp
1376 Jelena Kostić: 1,42 mp
1199 Rajko Živković: 1,42 mp
1611 Goran Savić: 1,42 mp
4-60-19sastav tima u trenutku igranja meča:
1417 Milan Aranđelović, 1388 Milan Kostadinovic
1891 Nebojša Savić, 1416 Pero Kraguljac
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
   18,71 : 1,29 vp
+36 imp
 
-36 imp
 
pobednički tim: 5,67 mp


BSS