kolo 4-1

procesiran 16.11.2017. u 12:44
nivo pristupa: klub N.B.K.
jačina: 12,85        stolova: 1,5

1 4-17-1odigrano 14 bordova
1030 Zoran Milosavljević: 2,68 mp
1032