Finale Crvenog pevca

procesiran 26.05.2018. u 07:04
nivo pristupa: klub Srce
jačina: 3,12        stolova: 1

1 Real sa Nisavuodigrano 16 bordova
1377 Katarina Petrović: 0,83 mp
1460 Nevena Nikolic: 0,83 mp
1421 Bogdan Tasić: 0,83 mp
1464 Vladimir Sokolovic: 0,83 mp
Liverpul iz Nissastav tima u trenutku igranja meča:
1419 Isidora Tasić, 1462 Stefana Trifunovic
1463 Zoran Lozo, 1204 Mihajlo Milovanović
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
   15,19 : 4,81 vp
+21 imp
 
-21 imp
 
pobednički tim: 3,33 mp


BSS