Letnja liga Crvenog pevca 10. mec

procesiran 17.08.2018. u 09:42
nivo pristupa: klub Srce
jačina: 3,62        stolova: 1

1 Liverpul iz Nisodigrano 30 bordova
1419 Isidora Tasić: 1,59 mp
1462 Stefana Trifunovic: 1,59 mp
1463 Zoran Lozo: 1,59 mp
1204 Mihajlo Milovanović: 1,59 mp
Real sa Nisavusastav tima u trenutku igranja meča:
1377 Katarina Petrović, 1460 Nevena Nikolic
1421 Bogdan Tasić, 1464 Vladimir Sokolovic
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
   16,50 : 3,50 vp
+39 imp
 
-39 imp
 
pobednički tim: 6,35 mp


BSS