Letnja liga Crvenog pevca 9. mec

procesiran 17.08.2018. u 09:40
nivo pristupa: klub Srce
jačina: 3,62        stolova: 1

1 Liverpul iz Nisodigrano 30 bordova
1419 Isidora Tasić: 2,04 mp
1462 Stefana Trifunovic: 2,04 mp
1463 Zoran Lozo: 2,04 mp
1204 Mihajlo Milovanović: 2,04 mp
Real sa Nisavusastav tima u trenutku igranja meča:
1377 Katarina Petrović, 1460 Nevena Nikolic
1421 Bogdan Tasić, 1464 Vladimir Sokolovic
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
   18,37 : 1,63 vp
+58 imp
 
-58 imp
 
pobednički tim: 8,17 mp


BSS