Letnja liga Crvenog pevca

procesiran 30.05.2018. u 02:12
nivo pristupa: klub Srce
jačina: 3,12        stolova: 1

1 Real sa Nisavuodigrano 30 bordova
1377 Katarina Petrović: 0,75 mp
1460 Nevena Nikolic: 0,75 mp
1421 Bogdan Tasić: 0,75 mp
1464 Vladimir Sokolovic: 0,75 mp
Liverpul iz Nissastav tima u trenutku igranja meča:
1419 Isidora Tasić, 1462 Stefana Trifunovic
1463 Zoran Lozo, 1204 Mihajlo Milovanović
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
   12,49 : 7,51 vp
+12 imp
 
-12 imp
 
pobednički tim: 3 mp


BSS