SRCE slobodan Butler 25.02.2018.

procesiran 27.02.2018. u 22:21
nivo pristupa: klub Srce
jačina: 14,00        stolova: 2

1 Filipović-Filipovićsastav para:
1084 Mihajlo Filipović, 1053 Slobodan Filipović
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
Petrović-Milovanovićodigrano 10 bordova
1377 Katarina Petrović: 2,72 mp
1204 Mihajlo Milovanović: 2,72 mp
   3,41 : 16,59 vp
-23 imp
 
+23 imp
 
pobednički par po: 2,72 mp
2 Kikić-Živkovićodigrano 10 bordova
1078 Ivica Kikić: 2,88 mp
1199 Rajko Živković: 2,88 mp
Stanković-Nejkovićsastav para:
1095 Aleksandar Stanković, 1032 Miroljub Nejković
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
   16,59 : 3,41 vp
+23 imp
 
-23 imp
 
pobednički par po: 2,88 mp


BSS