SRCE slobodan Butler 25.02.2018.

procesiran 27.02.2018. u 22:16
nivo pristupa: klub Srce
jačina: 14,00        stolova: 2

1 Filipović-Filipovićsastav para:
1084 Mihajlo Filipović, 1053 Slobodan Filipović
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
Kikić-Živkovićodigrano 10 bordova
1078 Ivica Kikić: 2,37 mp
1199 Rajko Živković: 2,37 mp
   4,25 : 15,75 vp
-19 imp
 
+19 imp
 
pobednički par po: 2,37 mp
2 Stanković-Nejkovićodigrano 10 bordova
1095 Aleksandar Stanković: 1,08 mp
1032 Miroljub Nejković: 1,08 mp
Petrović-Milovanovićsastav para:
1377 Katarina Petrović, 1204 Mihajlo Milovanović
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
   15,75 : 4,25 vp
+19 imp
 
-19 imp
 
pobednički par po: 1,08 mp


BSS