180130 TIMSKI

procesiran 31.01.2018. u 19:43
nivo pristupa: klub "2 Trefa"
jačina: 8,88        stolova: 1

1 KESPETVUKMARodigrano 16 bordova
1071 Nenad Miljković: 2,25 mp
1271 Dejan Petković: 2,25 mp
1427 Vukan Mihajlović: 2,25 mp
1442 Marko Tanasković: 2,25 mp
BURMIHKOCSOSsastav tima u trenutku igranja meča:
1196 Zoran Burić, 1428 Mihailo Pantić
1065 Slaviša Marković, 1204 Mihajlo Milovanović
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
   15 : 5 vp
+20 imp
 
-20 imp
 
pobednički tim: 9,02 mp


BSS