180314 TIMSKI

procesiran 22.03.2018. u 11:40
nivo pristupa: klub "2 Trefa"
jačina: 5,38        stolova: 1

1 AnsAlxPetMarodigrano 8 bordova
1433 Anastasija Volčanovska: 0,34 mp
1158 Miodrag Aleksić: 0,34 mp
1271 Dejan Petković: 0,34 mp
1442 Marko Tanasković: 0,34 mp
BurVukSalMihsastav tima u trenutku igranja meča:
1196 Zoran Burić, 1427 Vukan Mihajlović
1441 Saša Stamenković, 1428 Mihailo Pantić
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
   13,78 : 6,22 vp
+10 imp
 
-10 imp
 
pobednički tim: 1,36 mp


BSS