Novogodišnji turnir 20180102

procesiran 07.01.2018. u 11:25
nivo pristupa: klub "2 Trefa"
jačina: 6,17        stolova: 0+T

 T 2 Trefaodigrano 12 bordova
1065 Slaviša Marković: 1,34 mp
1158 Miodrag Aleksić: 1,34 mp
1196