TIMSKI 20180105

procesiran 07.01.2018. u 11:45
nivo pristupa: klub "2 Trefa"
jačina: 7,33        stolova: 0+T

 T JOKZORBURVUKodigrano 16 bordova
1069 Nenad Jokić: 0,18 mp
2384 Zorica Džigurski: 0,18 mp
1196 Zoran Burić: 0,18 mp
1427 Vukan Mihajlović: 0,18 mp
KOKPETALEIVAodigrano 16 bordova
1065 Slaviša Marković: 0,66 mp
1271 Dejan Petković: 0,66 mp
1158 Miodrag Aleksić: 0,66 mp
1343 Zoran Ivanović: 0,66 mp
TAMANSSALMIHodigrano 16 bordova
1430 Tamara Stojanović: 0,20 mp
1433 Anastasija Volčanovska: 0,20 mp
1441 Saša Stamenković: 0,20 mp
1428 Mihailo Pantić: 0,20 mp
25,52 vp
0,72 mp+25 imp
22,59 vp
2,63 mp+7 imp
11,89 vp
0,80 mp-32 imp


BSS