IO Slavija, Septembar (2), meč

procesiran 11.09.2015. u 00:28
nivo pristupa: klub Zemun
jačina: 13,38        stolova: 1

1 Men team 2-IXodigrano 14 bordova
1025 Miodrag Malović: 1,75 mp
1181