sastav tima Drugi tim

1333thumbMarko Dugalić--2Stragari
2521thumbMilovan Đorđević--6Stragari
2525thumbMilivoje ĐurićII7Stragari
2555thumbSlobodan PetrovićIk8Stragari

Datum i vreme kreacije tima:  02.11.2016. u 22:09


nazad