sastav tima Posmatraci

2523thumbBoban Vujićmk8Stragari
2525thumbMilivoje ĐurićII7Stragari
2521thumbMilovan Đorđević--6Stragari
2541thumbMilan Šević--4Stragari

Datum i vreme kreacije tima:  29.09.2015. u 00:16


nazad