Četvrto kolo Timskog Prvenstva Novog Sada

procesiran 18.04.2019. u 00:33
nivo pristupa: Bridž Savez Vojvodine
jačina: 9,09        stolova: 3

1 Zemljotressastav tima u trenutku igranja meča:
1322 Bogdan Veličković, 1534 Slobodan Gužvica
1535 Tamara Milutinović, 1541 Aleksandar Gujaš
1539 Saša Taloši, 1371 Aleksa Milićević
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
Genijiodigrano 14 bordova
1008 Darko Parežanin: 0,85 mp
1009 Branislav Đuričić: 0,85 mp
1853 Ivo Đukanović: 0,85 mp
2718 Stojan Važić: 0,85 mp
2652 Jovana Zoranović: 0 mp
2717 Boris Jovanović: 0 mp
   1,47 : 18,53 vp
-41 imp
 
+41 imp
 
pobednički tim: 3,39 mp
2 Nindžesastav tima u trenutku igranja meča:
1257 Milan Mihić, 1231 Zoran Ilijašević
1255 Vladan Kardašević, 1537 Aleksandra Ovuka
1557 Branislav Kardašević, 1558 Tamara Karađinović
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
Bebeodigrano 14 bordova
1277 Đuro Opačić: 0,99 mp
1423 Stevan Miškov: 0,99 mp
1339 Aleksandar Fain: 0,99 mp
1429 Đorđe Nikolić: 0,99 mp
1221 Milina Maksimović: 0 mp
   0 : 20 vp
-75 imp
 
+75 imp
 
pobednički tim: 3,97 mp
3 Mama Cojasastav tima u trenutku igranja meča:
1048 Đorđe Radojčić, 1168 Miladin Dendić
1259 Zoran Šarić, 1219 Miloš Vlaškalić
1047 Atila Baba, 1058 Gorana Mitić
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
Tašanaodigrano 14 bordova
2699 Nataša Sekulić: 1,13 mp
1230 Tamara Nikolić: 1,13 mp
1068 Ivica Bošnjak: 1,13 mp
1318 Obrad Medić: 1,13 mp
   7,84 : 12,16 vp
-7 imp
 
+7 imp
 
pobednički tim: 4,51 mp


BSS