2. kolo OTVORENOG TIMSKOG PRVENSTVA NOVOG SADA 2018.

procesiran 12.04.2018. u 23:44
nivo pristupa: Bridž Savez Vojvodine
jačina: 9,68        stolova: 3

1 Tamara PMFsastav tima u trenutku igranja meča:
1230 Tamara Nikolić, 1068 Ivica Bošnjak
1371 Aleksa Milićević, 1337 Milica Brkić
1385 Milan Čavić
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
Milanaodigrano 14 bordova
1058 Gorana Mitić: 1,46 mp
2551 Nikola Đukanović: 1,04 mp
1048 Đorđe Radojčić: 1,46 mp
1219 Miloš Vlaškalić: 1,46 mp
1047 Atila Baba: 0 mp
1057 Jovan Poljački: 0 mp
   4,54 : 15,46 vp
-21 imp
 
+21 imp
 
pobednički tim: 5,82 mp
2 Raberodigrano 14 bordova
1259 Zoran Šarić: 3,01 mp
1064 Danko Ukropina: 3,01 mp 0 mp
1198 Milan Dobrosavljev: 3,01 mp
1203 Milan Đorđević: 3,01 mp 0 mp
1168 Miladin Dendić: 0 mp
BB timsastav tima u trenutku igranja meča:
1221 Milina Maksimović, 1277 Đuro Opačić
1195 Branka Hadžić, 1903 Milan Milošević
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
   19,28 : 0,72 vp
+48 imp
 
-48 imp
 
pobednički tim: 12,03 mp
3 (N)Evergreeenodigrano 14 bordova
1853 Ivo Đukanović: 0,87 mp
2717 Boris Jovanović: 0,87 mp
2718 Stojan Važić: 0,87 mp
2544 Vuk Trnavac: 0,87 mp
2652 Jovana Zoranović: 0 mp
Zemljotressastav tima u trenutku igranja meča:
1374 Aleksandra Marelj, 1360 Mila Bokan
1363 Marina Milankov, 1368 Viktor Katzenberger
1301 Nemanja Velja, 1322 Bogdan Veličković
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
   19,91 : 0,09 vp
+55 imp
 
-55 imp
 
pobednički tim: 3,47 mp


BSS