4. Kolo

procesiran 17.12.2017. u 12:28
nivo pristupa: Bridž Savez Vojvodine
jačina: 10,89        stolova: 4,5

1 Nikolić-Bošnjakodigrano 12 bordova
1230 Tamara Nikolić: 0,98 mp
1068 Ivica Bošnjak: 0,98 mp
Važić-Đukanovićsastav para:
2718 Stojan Važić, 1853 Ivo Đukanović
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
   13,45 : 6,55 vp
+11 imp
 
-11 imp
 
pobednički par po: 0,98 mp
2 Veličković-Erdeljanodigrano 12 bordova
1322 Bogdan Veličković: 1,22 mp
2725 Dimitrije Erdeljan: 1,22 mp
Jerinkić-Božinsastav para:
1263 Dobrivoj Jerinkić, 1267 Stevan Božin
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
   13,71 : 6,29 vp
+12 imp
 
-12 imp
 
pobednički par po: 1,22 mp
3 Sekulić-Medićodigrano 12 bordova
2699 Nataša Sekulić: 0,76 mp
1318 Obrad Medić: 0,76 mp
Opačić-Perićsastav para:
1277 Đuro Opačić, 1605 Siniša Perić
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
   12,31 : 7,69 vp
+7 imp
 
-7 imp
 
pobednički par po: 0,76 mp
4 Fain-Nikolićsastav para:
1339 Aleksandar Fain, 1429 Đorđe Nikolić
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
Poljački-Šarićodigrano 12 bordova
1057 Jovan Poljački: 2,56 mp
1259 Zoran Šarić: 2,56 mp
   1,46 : 18,54 vp
-38 imp
 
+38 imp
 
pobednički par po: 2,56 mp
5 BYETrnavac-Veljasastav para:
2544 Vuk Trnavac, 2716 Stefan Velja
Istorija pamti pobednike. Bajići se zaboravljaju.
   0 : 12 vp
 
 


BSS