5. Kolo

procesiran 17.12.2017. u 12:31
nivo pristupa: Bridž Savez Vojvodine
jačina: 10,89        stolova: 4,5

1 Opačić-Perićodigrano 12 bordova
1277 Đuro Opačić: 1,74 mp
1605 Siniša Perić: 1,74 mp 0 mp
Fain-Nikolićsastav para:
1339 Aleksandar Fain, 1429 Đorđe Nikolić
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
   15,79 : 4,21 vp
+21 imp
 
-21 imp
 
pobednički par po: 1,74 mp
2 Jerinkić-Božinsastav para:
1263 Dobrivoj Jerinkić, 1267 Stevan Božin
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
Sekulić-Medićodigrano 12 bordova
2699 Nataša Sekulić: 0,12 mp
1318 Obrad Medić: 0,12 mp
   9,64 : 10,36 vp
-1 imp
 
+1 imp
 
pobednički par po: 0,12 mp
3 Važić-Đukanovićodigrano 12 bordova
2718 Stojan Važić: 0,17 mp
1853 Ivo Đukanović: 0,17 mp
Veličković-Erdeljansastav para:
1322 Bogdan Veličković, 2725 Dimitrije Erdeljan
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
   11,05 : 8,95 vp
+3 imp
 
-3 imp
 
pobednički par po: 0,17 mp
4 Trnavac-Veljasastav para:
2544 Vuk Trnavac, 2716 Stefan Velja
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
Nikolić-Bošnjakodigrano 12 bordova
1230 Tamara Nikolić: 1,67 mp
1068 Ivica Bošnjak: 1,67 mp
   5,54 : 14,46 vp
-15 imp
 
+15 imp
 
pobednički par po: 1,67 mp
5 Poljački-Šarićsastav para:
1057 Jovan Poljački, 1259 Zoran Šarić
Istorija pamti pobednike. Bajići se zaboravljaju.
BYE    12 : 0 vp
 
 


BSS