7. Kolo

procesiran 17.12.2017. u 14:08
nivo pristupa: Bridž Savez Vojvodine
jačina: 10,89        stolova: 4,5

1 Jerinkić-Božinsastav para:
1263 Dobrivoj Jerinkić, 1267 Stevan Božin
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
Poljački-Šarićodigrano 12 bordova
1057 Jovan Poljački: 2,04 mp
1259 Zoran Šarić: 2,04 mp
   3,82 : 16,18 vp
-23 imp
 
+23 imp
 
pobednički par po: 2,04 mp
2 Važić-Đukanovićodigrano 12 bordova
2718 Stojan Važić: 0,60 mp
1853 Ivo Đukanović: 0,60 mp
Fain-Nikolićsastav para:
1339 Aleksandar Fain, 1429 Đorđe Nikolić
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
   12,01 : 7,99 vp
+6 imp
 
-6 imp
 
pobednički par po: 0,60 mp
3 Trnavac-Veljaodigrano 12 bordova
2544 Vuk Trnavac: 0,48 mp
2716 Stefan Velja: 0,48 mp
Sekulić-Medićsastav para:
2699 Nataša Sekulić, 1318 Obrad Medić
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
   11,70 : 8,30 vp
+5 imp
 
-5 imp
 
pobednički par po: 0,48 mp
4 Nikolić-Bošnjakodigrano 12 bordova
1230 Tamara Nikolić: 0,38 mp
1068 Ivica Bošnjak: 0,38 mp
Veličković-Erdeljansastav para:
1322 Bogdan Veličković, 2725 Dimitrije Erdeljan
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
   12,31 : 7,69 vp
+7 imp
 
-7 imp
 
pobednički par po: 0,38 mp
5 Opačić-Perićsastav para:
1277 Đuro Opačić, 1605 Siniša Perić
Istorija pamti pobednike. Bajići se zaboravljaju.
BYE    12 : 0 vp
 
 


BSS