7. kolo OTVORENOG TIMSKOG PRVENSTVA NOVOG SADA 2018

procesiran 04.05.2018. u 11:16
nivo pristupa: Bridž Savez Vojvodine
jačina: 9,50        stolova: 3

1 Milanaodigrano 14 bordova
1058 Gorana Mitić: 0,67 mp
2551 Nikola Đukanović: 0,67 mp
1047 Atila Baba: 0,67 mp
1057 Jovan Poljački: 0,67 mp
1048 Đorđe Radojčić: 0 mp
1219 Miloš Vlaškalić: 0 mp
Tamara PMFsastav tima u trenutku igranja meča:
1230 Tamara Nikolić, 1068 Ivica Bošnjak
1371 Aleksa Milićević, 1337 Milica Brkić
1385 Milan Čavić
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
   12,44 : 7,56 vp
+8 imp
 
-8 imp
 
pobednički tim: 2,68 mp
2 BB timsastav tima u trenutku igranja meča:
1221 Milina Maksimović, 1277 Đuro Opačić
1195 Branka Hadžić, 1903 Milan Milošević
1318 Obrad Medić
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
Raberodigrano 14 bordova
1259 Zoran Šarić: 2,79 mp
1064 Danko Ukropina: 2,79 mp 0 mp
1198 Milan Dobrosavljev: 2,79 mp
1203 Milan Đorđević: 2,79 mp 0 mp
1168 Miladin Dendić: 0 mp
1704 Dejan Đurić: 0 mp
   1,71 : 18,29 vp
-39 imp
 
+39 imp
 
pobednički tim: 11,16 mp
3 Zemljotressastav tima u trenutku igranja meča:
1374 Aleksandra Marelj, 1360 Mila Bokan
1363 Marina Milankov, 1368 Viktor Katzenberger
1301 Nemanja Velja, 1322 Bogdan Veličković
1359 Dragoljub Gojkov
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
(N)Evergreeenodigrano 14 bordova
2652 Jovana Zoranović: 0,85 mp
1853 Ivo Đukanović: 0,85 mp
2717 Boris Jovanović: 0,85 mp
2544 Vuk Trnavac: 0,85 mp
2718 Stojan Važić: 0 mp
   0,53 : 19,47 vp
-50 imp
 
+50 imp
 
pobednički tim: 3,41 mp


BSS