9. Kolo

procesiran 17.12.2017. u 17:47
nivo pristupa: Bridž Savez Vojvodine
jačina: 10,89        stolova: 4,5

1 Važić-Đukanovićsastav para:
2718 Stojan Važić, 1853 Ivo Đukanović
Istorija pamti pobednike. Remizeri se zaboravljaju.
Opačić-Perićsastav para:
1277 Đuro Opačić, 1605 Siniša Perić
Istorija pamti pobednike. Remizeri se zaboravljaju.
   10 : 10 vp
0 imp
 
0 imp
 
2 Trnavac-Veljasastav para:
2544 Vuk Trnavac, 2716 Stefan Velja
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
Poljački-Šarićodigrano 12 bordova
1057 Jovan Poljački: 2,66 mp
1259 Zoran Šarić: 2,66 mp
   2,92 : 17,08 vp
-28 imp
 
+28 imp
 
pobednički par po: 2,65 mp
3 Nikolić-Bošnjakodigrano 12 bordova
1230 Tamara Nikolić: 1,74 mp
1068 Ivica Bošnjak: 1,74 mp
Fain-Nikolićsastav para:
1339 Aleksandar Fain, 1429 Đorđe Nikolić
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
   15,79 : 4,21 vp
+21 imp
 
-21 imp
 
pobednički par po: 1,74 mp
4 Veličković-Erdeljanodigrano 12 bordova
1322 Bogdan Veličković: 1,06 mp
2725 Dimitrije Erdeljan: 1,06 mp
Sekulić-Medićsastav para:
2699 Nataša Sekulić, 1318 Obrad Medić
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
   13,71 : 6,29 vp
+12 imp
 
-12 imp
 
pobednički par po: 1,06 mp
5 Jerinkić-Božinsastav para:
1263 Dobrivoj Jerinkić, 1267 Stevan Božin
Istorija pamti pobednike. Bajići se zaboravljaju.
BYE    12 : 0 vp
 
 


BSS