Deveto kolo Timskog Prvenstva Novog S

procesiran 12.05.2019. u 20:29
nivo pristupa: Bridž Savez Vojvodine
jačina: 8,63        stolova: 3

1 Genijiodigrano 14 bordova
1008 Darko Parežanin: 0,76 mp
1009 Branislav Đuričić: 0,76 mp
1853 Ivo Đukanović: 0,76 mp
2718 Stojan Važić: 0,76 mp
2652 Jovana Zoranović: 0 mp
2717 Boris Jovanović: 0 mp
Zemljotressastav tima u trenutku igranja meča:
1322 Bogdan Veličković, 1534 Slobodan Gužvica
1535 Tamara Milutinović, 1541 Aleksandar Gujaš
1539 Saša Taloši, 1371 Aleksa Milićević
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
   17,63 : 2,37 vp
+34 imp
 
-34 imp
 
pobednički tim: 3,03 mp
2 Bebesastav tima u trenutku igranja meča:
1221 Milina Maksimović, 1277 Đuro Opačić
1423 Stevan Miškov, 1339 Aleksandar Fain
1429 Đorđe Nikolić
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
Nindžeodigrano 14 bordova
1231 Zoran Ilijašević: 1,67 mp 0 mp
1255 Vladan Kardašević: 1,67 mp
1537 Aleksandra Ovuka: 1,67 mp
1557 Branislav Kardašević: 1,67 mp 0 mp
1257 Milan Mihić: 0 mp
1558 Tamara Karađinović: 0 mp
1560 Nikola Diklić: 0 mp
1561 Rastko Kardašević: 0 mp
   4,34 : 15,66 vp
-22 imp
 
+22 imp
 
pobednički tim: 6,67 mp
3 Tašanasastav tima u trenutku igranja meča:
2699 Nataša Sekulić, 1230 Tamara Nikolić
1068 Ivica Bošnjak, 1318 Obrad Medić
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
Mama Cojaodigrano 14 bordova
1048 Đorđe Radojčić: 3,21 mp
1219 Miloš Vlaškalić: 3,21 mp 0 mp
1047 Atila Baba: 3,21 mp
1058 Gorana Mitić: 3,21 mp
1168 Miladin Dendić: 0 mp
1259 Zoran Šarić: 0 mp
   2,37 : 17,63 vp
-34 imp
 
+34 imp
 
pobednički tim: 12,84 mp


BSS