Generalni plasman 12. TRAJALA VOJVODINE, Novi Sad, decembar 2017.

  finalni plasman  

procesiran 18.12.2017. u 01:01
nivo pristupa:  Bridž Savez Vojvodine
jačina: 10,89                 parova: 9

1.Poljački ‑ Šarić1057 Jovan Poljački, nM, 16, NSBK, mp na turniru: 16,10
1259 Zoran Šarić, kM, 13, NS1, mp na turniru: 16,10
+197 imp  142,49 vp  medal1 sp 
Jovan Poljački: 39,66 mp;   Zoran Šarić: 39,66 mp
2.Nikolić ‑ Bošnjak1230 Tamara Nikolić, kM, 14, NSBK, mp na turniru: 7,14
1068 Ivica Bošnjak, rM, 15, NSBK, mp na turniru: 7,14
+59 imp  109,66 vp  
Tamara Nikolić: 26,44 mp;   Ivica Bošnjak: 26,44 mp
3.Trnavac ‑ Velja2544 Vuk Trnavac, nM, 16, NSBK, mp na turniru: 6,49
2716 Stefan Velja, mk, 9, NSBK, mp na turniru: 6,49
+36 imp  100,36 vp  
Vuk Trnavac: 13,54 mp;   Stefan Velja: 13,54 mp
4.Važić ‑ Đukanović2718 Stojan Važić, rM, 11, NSBK, mp na turniru: 4,86
1853 Ivo Đukanović, Ik, 8, NS1, mp na turniru: 4,86
+19 imp  98,24 vp  
5.Veličković ‑ Erdeljan1322 Bogdan Veličković, --, 6, NS1, mp na turniru: 3,98
2725 Dimitrije Erdeljan, --, 5, NSBK, mp na turniru: 3,98
-43 imp  82,02 vp  
6.Opačić ‑ Perić1277 Đuro Opačić, mk, 12, NSBK, mp na turniru: 2,95
1605 Siniša Perić, mk, 10, NSBK, mp na turniru: 2,95
-61 imp  77,88 vp  
7.Fain ‑ Nikolić1339 Aleksandar Fain, Ik, 9, NSBK, mp na turniru: 1,57
1429 Đorđe Nikolić, mk, 11, NS1, mp na turniru: 1,57
-63 imp  75,58 vp  
8.Sekulić ‑ Medić2699 Nataša Sekulić, mk, 8, NSBK, mp na turniru: 1,09
1318 Obrad Medić, mk, 11, NSBK, mp na turniru: 1,09
-63 imp  74,22 vp  
9.Jerinkić ‑ Božin1263 Dobrivoj Jerinkić, mk, 11, Kikinda, mp na turniru: 0,00
1267 Stevan Božin, mk, 11, Kikinda, mp na turniru: 0,00
-81 imp  67,55 vp  

BSS