Generalni plasman Timskog Prvenstva Novog Sada pre finalnog meča

  plasman posle 10 kola  

procesiran 12.05.2019. u 20:52
nivo pristupa:  Bridž Savez Vojvodine
jačina: 9,16                 timova: 6

1.Mama Coja1048 Đorđe Radojčić, nM, 16, NSBK, mp na turniru: 7,95
1168 Miladin Dendić, rM, 14, NS1, mp na turniru: 6,64
1259 Zoran Šarić, rM, 14, NS1, mp na turniru: 6,64
1219 Miloš Vlaškalić, rM, 13, NSBK, mp na turniru: 9,59
1047 Atila Baba, BV, 17, NSBK, mp na turniru: 8,27
1058 Gorana Mitić, rM, 15, NS1, mp na turniru: 6,63
+312 imp    154,22 vp  
2.Geniji1008 Darko Parežanin, ZV, 21, NS1, mp na turniru: 4,80
1009 Branislav Đuričić, ZV, 21, NS1, mp na turniru: 7,10
2652 Jovana Zoranović, nM, 15, NS1, mp na turniru: 4,26
1853 Ivo Đukanović, mk, 9, NS1, mp na turniru: 8,08
2717 Boris Jovanović, mk, 9, NSBK, mp na turniru: 0,98
2718 Stojan Važić, rM, 12, NSBK, mp na turniru: 7,10
+216 imp    142,21 vp  
3.Tašana2699 Nataša Sekulić, mk, 8, NSBK, mp na turniru: 7,57
1230 Tamara Nikolić, kM, 14, NSBK, mp na turniru: 7,57
1068 Ivica Bošnjak, rM, 15, NSBK, mp na turniru: 7,57
1318 Obrad Medić, mk, 11, NSBK, mp na turniru: 7,57
+197 imp    129,43 vp  
4.Bebe1221 Milina Maksimović, mk, 9, NSBK, mp na turniru: 1,80
1277 Đuro Opačić, mk, 12, NSBK, mp na turniru: 2,79
1423 Stevan Miškov, --, 1, NSBK, mp na turniru: 2,79
1339 Aleksandar Fain, Ik, 9, NSBK, mp na turniru: 1,80
1429 Đorđe Nikolić, mk, 11, NS1, mp na turniru: 1,98
+19 imp    84,49 vp  
5.Zemljotres1322 Bogdan Veličković, Ik, 8, NSBK, mp na turniru: 0,28
1534 Slobodan Gužvica, --, 2, NSBK, mp na turniru: 1,16
1535 Tamara Milutinović, --, 2, NSBK, mp na turniru: 0,00
1541 Aleksandar Gujaš, --, 1, NSBK, mp na turniru: 1,16
1539 Saša Taloši, --, 1, NS1, mp na turniru: 0,88
1371 Aleksa Milićević, --, 3, NS1, mp na turniru: 1,16
-293 imp    49,95 vp  
6.Nindže1257 Milan Mihić, --, 1, NSBK, mp na turniru: 0,03
1231 Zoran Ilijašević, Ik, 9, NSBK, mp na turniru: 1,74
1255 Vladan Kardašević, --, 4, NSBK, mp na turniru: 1,70
1537 Aleksandra Ovuka, --, 1, NSBK, mp na turniru: 1,77
1557 Branislav Kardašević, --, 1, NSBK, mp na turniru: 1,76
1558 Tamara Karađinović, --, 1, NSBK, mp na turniru: 0,02
1560 Nikola Diklić, --, 1, NSBK, mp na turniru: 0,03
1561 Rastko Kardašević, --, 1, NSBK, mp na turniru: 0,03
-451 imp    39,70 vp  

BSS