KONAČAN PLASMAN MEMORIJALA DR PETAR ARANICKI Novi Sad, decembar 2017. godine

  finalni plasman  

procesiran 22.12.2017. u 01:39
nivo pristupa:  Bridž Savez Vojvodine
jačina: 9,46                 timova: 7

1.RABER1259 Zoran Šarić, kM, 13, NS1, mp na turniru: 2,65
1064 Danko Ukropina, rM, 14, NS1, mp na turniru: 2,65
1203 Milan Đorđević, mk, 10, NS1, mp na turniru: 2,65
1198 Milan Dobrosavljev, mk, 10, NSBK, mp na turniru: 2,65
+36 imp  41,60 vp  
Zoran Šarić: 15,9 mp;   Danko Ukropina: 0 mp;   Milan Đorđević: 0 mp
Milan Dobrosavljev: 15,9 mp
2.Re‑UNI‑ON2652 Jovana Zoranović, nM, 14, NSBK, mp na turniru: 3,11
2544 Vuk Trnavac, nM, 16, NSBK, mp na turniru: 3,11
2549 Nikola Etinski, mk, 10, NS1, mp na turniru: 3,11
2546 Dušan Jovanović, mk, 11, NS1, mp na turniru: 3,11
+38 imp  40,94 vp  
Jovana Zoranović: 10,4 mp;   Vuk Trnavac: 10,4 mp;   Nikola Etinski: 0 mp
Dušan Jovanović: 0 mp
3.SREM1047 Atila Baba, BV, 17, NSBK, mp na turniru: 1,73
1048 Đorđe Radojčić, nM, 16, NSBK, mp na turniru: 1,73
1057 Jovan Poljački, nM, 16, NSBK, mp na turniru: 1,73
1219 Miloš Vlaškalić, rM, 13, NSBK, mp na turniru: 1,73
+38 imp  38,58 vp  
Atila Baba: 4,93 mp;   Đorđe Radojčić: 4,93 mp;   Jovan Poljački: 4,93 mp
Miloš Vlaškalić: 4,93 mp
4.MDS1058 Gorana Mitić, rM, 15, NSBK, mp na turniru: 0,44
2699 Nataša Sekulić, mk, 8, NSBK, mp na turniru: 0,44
1230 Tamara Nikolić, kM, 14, NSBK, mp na turniru: 0,44
1068 Ivica Bošnjak, rM, 15, NSBK, mp na turniru: 0,44
-11 imp  23,37 vp  
5.GENIJI2718 Stojan Važić, rM, 11, NSBK, mp na turniru: 2,66
2717 Boris Jovanović, mk, 9, NSBK, mp na turniru: 2,66
2716 Stefan Velja, mk, 9, NSBK, mp na turniru: 2,66
1853 Ivo Đukanović, Ik, 8, NS1, mp na turniru: 2,66
+6 imp  19,22 vp  
6.DRLETim nije osvojio mp na turniru. Članovi tima:
1121 Ratimir Doroški,   1359 Dragoljub Gojkov,
1195 Branka Hadžić,   1245 Dejan Burić
-60 imp  5,10 vp  
7.BEBATim nije osvojio mp na turniru. Članovi tima:
1221 Milina Maksimović,   1277 Đuro Opačić,
1119 Marija Stokuća,   1280 Aleksandar Stokuća
-47 imp  1,19 vp  

BSS