Konačan plasman kvalifikacija za ulazak u XIII Ligu Srbije u sezoni 2018-2019.

  finalni plasman  

procesiran 06.10.2018. u 21:25
nivo pristupa:  Bridž Savez Vojvodine
jačina: 10,62                 timova: 3

1.Novosadski bridž klub2699 Nataša Sekulić, mk, 8, NSBK, mp na turniru: 3,83
2551 Nikola Đukanović, nM, 15, NSBK, mp na turniru: 9,30
1318 Obrad Medić, mk, 11, NSBK, mp na turniru: 9,30
2544 Vuk Trnavac, nM, 16, NSBK, mp na turniru: 4,64
1322 Bogdan Veličković, II, 7, NSBK, mp na turniru: 4,64
1068 Ivica Bošnjak, rM, 15, NSBK, mp na turniru: 3,83
2717 Boris Jovanović, mk, 9, NSBK, mp na turniru: 0,81
2718 Stojan Važić, rM, 12, NSBK, mp na turniru: 0,81
+64 imp  57,05 vp  
Nataša Sekulić: 8,08 mp;   Nikola Đukanović: 13,29 mp;   Obrad Medić: 13,29 mp
Vuk Trnavac: 8,85 mp;   Bogdan Veličković: 8,85 mp;   Ivica Bošnjak: 8,08 mp
Boris Jovanović: 5,2 mp;   Stojan Važić: 5,2 mp
2.BK Banatsko Novo Selo1182 Jonel Simu, mk, 11, BNS, mp na turniru: 2,08
1345 Nedeljko Vuleta, Ik, 8, BNS, mp na turniru: 2,08
1171 Ljubomir Bogojević, mk, 11, BNS, mp na turniru: 2,08
1246 Viorel Beka, mk, 9, BNS, mp na turniru: 2,08
-29 imp  33,27 vp  
3.BK Kikinda1267 Stevan Božin, mk, 11, Kikinda, mp na turniru: 2,30
1263 Dobrivoj Jerinkić, mk, 11, Kikinda, mp na turniru: 2,30
1265 Petar Ardeljan, mk, 10, Kikinda, mp na turniru: 2,30
1260 Goran Milovanov, mk, 10, Kikinda, mp na turniru: 2,30
-35 imp  29,68 vp  

BSS