Osmo kolo Timskog Prvenstva Novog Sada

procesiran 26.04.2019. u 01:48
nivo pristupa: Bridž Savez Vojvodine
jačina: 8,63        stolova: 3

1 Zemljotressastav tima u trenutku igranja meča:
1322 Bogdan Veličković, 1534 Slobodan Gužvica
1535 Tamara Milutinović, 1541 Aleksandar Gujaš
1539 Saša Taloši, 1371 Aleksa Milićević
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
Mama Cojaodigrano 14 bordova
1168 Miladin Dendić: 0,81 mp
1259 Zoran Šarić: 0,81 mp
1219 Miloš Vlaškalić: 0,81 mp 0 mp
1047 Atila Baba: 0,81 mp
1048 Đorđe Radojčić: 0 mp
1058 Gorana Mitić: 0 mp
   1,83 : 18,17 vp
-38 imp
 
+38 imp
 
pobednički tim: 3,24 mp
2 Nindžesastav tima u trenutku igranja meča:
1257 Milan Mihić, 1231 Zoran Ilijašević
1255 Vladan Kardašević, 1537 Aleksandra Ovuka
1557 Branislav Kardašević, 1558 Tamara Karađinović
1560 Nikola Diklić, 1561 Rastko Kardašević
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
Tašanaodigrano 14 bordova
2699 Nataša Sekulić: 0,83 mp
1230 Tamara Nikolić: 0,83 mp
1068 Ivica Bošnjak: 0,83 mp
1318 Obrad Medić: 0,83 mp
   0 : 20 vp
-96 imp
 
+96 imp
 
pobednički tim: 3,33 mp
3 Genijisastav tima u trenutku igranja meča:
1008 Darko Parežanin, 1009 Branislav Đuričić
2652 Jovana Zoranović, 1853 Ivo Đukanović
2717 Boris Jovanović, 2718 Stojan Važić
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
Bebeodigrano 14 bordova
1221 Milina Maksimović: 0,81 mp
1277 Đuro Opačić: 0,81 mp
1423 Stevan Miškov: 0,81 mp
1339 Aleksandar Fain: 0,81 mp
1429 Đorđe Nikolić: 0 mp
   8,42 : 11,58 vp
-5 imp
 
+5 imp
 
pobednički tim: 3,23 mp


BSS