Prvo kolo Timskog Prvenstva Novog Sada

procesiran 17.04.2019. u 18:56
nivo pristupa: Bridž Savez Vojvodine
jačina: 9,09        stolova: 3

1 Nindžeodigrano 14 bordova
1257 Milan Mihić: 0,03 mp 0 mp
1255 Vladan Kardašević: 0,03 mp
1537 Aleksandra Ovuka: 0,03 mp
1557 Branislav Kardašević: 0,02 mp 0 mp
1558 Tamara Karađinović: 0,02 mp 0 mp
1231 Zoran Ilijašević: 0 mp
Zemljotressastav tima u trenutku igranja meča:
1322 Bogdan Veličković, 1534 Slobodan Gužvica
1535 Tamara Milutinović, 1541 Aleksandar Gujaš
1539 Saša Taloši, 1371 Aleksa Milićević
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
   10,33 : 9,67 vp
+1 imp
 
-1 imp
 
pobednički tim: 0,13 mp
2 Mama Cojaodigrano 14 bordova
1048 Đorđe Radojčić: 0,50 mp
1168 Miladin Dendić: 0,50 mp
1259 Zoran Šarić: 0,50 mp
1219 Miloš Vlaškalić: 0,50 mp 0 mp
1047 Atila Baba: 0 mp
1058 Gorana Mitić: 0 mp
Genijisastav tima u trenutku igranja meča:
1008 Darko Parežanin, 1009 Branislav Đuričić
2652 Jovana Zoranović, 1853 Ivo Đukanović
2717 Boris Jovanović, 2718 Stojan Važić
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
   10,97 : 9,03 vp
+3 imp
 
-3 imp
 
pobednički tim: 1,99 mp
3 Tašanaodigrano 14 bordova
2699 Nataša Sekulić: 0,95 mp
1230 Tamara Nikolić: 0,95 mp
1068 Ivica Bošnjak: 0,95 mp
1318 Obrad Medić: 0,95 mp
Bebesastav tima u trenutku igranja meča:
1221 Milina Maksimović, 1277 Đuro Opačić
1423 Stevan Miškov, 1339 Aleksandar Fain
1429 Đorđe Nikolić
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
   13,23 : 6,77 vp
+11 imp
 
-11 imp
 
pobednički tim: 3,81 mp


BSS