Prvo kolo kvalifikacija za ulazak u XIII Ligu Srbije u sezoni 2018-2019.

procesiran 06.10.2018. u 21:19
nivo pristupa: Bridž Savez Vojvodine
jačina: 10,81        stolova: 0+T

 T Novosadski bridž klubodigrano 24 borda
2551 Nikola Đukanović: 1,63 mp
1318 Obrad Medić: 1,63 mp
2544 Vuk Trnavac: 0,81 mp
1322 Bogdan Veličković: 0,81 mp
2717 Boris Jovanović: 0,81 mp
2718 Stojan Važić: 0,81 mp
2699 Nataša Sekulić: 0 mp
1068 Ivica Bošnjak: 0 mp
BK Kikindaodigrano 24 borda
1267 Stevan Božin: 2,30 mp
1263 Dobrivoj Jerinkić: 2,30 mp
1265 Petar Ardeljan: 2,30 mp
1260 Goran Milovanov: 2,30 mp
BK Banatsko Novo Seloodigrano 24 borda
1182 Jonel Simu: 0,25 mp
1345 Nedeljko Vuleta: 0,25 mp 0 mp
1171 Ljubomir Bogojević: 0,25 mp
1246 Viorel Beka: 0,25 mp
24,44 vp
6,50 mp+16 imp
22,71 vp
9,21 mp+15 imp
12,85 vp
0,99 mp-31 imp


BSS