Treće kolo Timskog Prvenstva Novog Sada

procesiran 17.04.2019. u 19:03
nivo pristupa: Bridž Savez Vojvodine
jačina: 9,09        stolova: 3

1 Mama Cojaodigrano 14 bordova
1168 Miladin Dendić: 0,98 mp
1259 Zoran Šarić: 0,98 mp
1047 Atila Baba: 0,98 mp
1058 Gorana Mitić: 0,98 mp
1048 Đorđe Radojčić: 0 mp
1219 Miloš Vlaškalić: 0 mp
Zemljotressastav tima u trenutku igranja meča:
1322 Bogdan Veličković, 1534 Slobodan Gužvica
1535 Tamara Milutinović, 1541 Aleksandar Gujaš
1539 Saša Taloši, 1371 Aleksa Milićević
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
   19,83 : 0,17 vp
+54 imp
 
-54 imp
 
pobednički tim: 3,90 mp
2 Tašanaodigrano 14 bordova
2699 Nataša Sekulić: 0,99 mp
1230 Tamara Nikolić: 0,99 mp
1068 Ivica Bošnjak: 0,99 mp
1318 Obrad Medić: 0,99 mp
Nindžesastav tima u trenutku igranja meča:
1257 Milan Mihić, 1231 Zoran Ilijašević
1255 Vladan Kardašević, 1537 Aleksandra Ovuka
1557 Branislav Kardašević, 1558 Tamara Karađinović
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
   19,99 : 0,01 vp
+56 imp
 
-56 imp
 
pobednički tim: 3,97 mp
3 Bebesastav tima u trenutku igranja meča:
1221 Milina Maksimović, 1277 Đuro Opačić
1423 Stevan Miškov, 1339 Aleksandar Fain
1429 Đorđe Nikolić
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
Genijiodigrano 14 bordova
1009 Branislav Đuričić: 2,51 mp
2652 Jovana Zoranović: 2,51 mp
1853 Ivo Đukanović: 2,51 mp
2718 Stojan Važić: 2,51 mp
1008 Darko Parežanin: 0 mp
2717 Boris Jovanović: 0 mp
   1,47 : 18,53 vp
-41 imp
 
+41 imp
 
pobednički tim: 10,04 mp


BSS