Trenutni plasman OTVORENOG TIMSKOG PRVENSTVA NOVOG SADA 2018.

  plasman posle 5 kola  

procesiran 26.04.2018. u 23:41
nivo pristupa:  Bridž Savez Vojvodine
jačina: 9,62                 timova: 6

1.Milana1058 Gorana Mitić, rM, 15, NS1, mp na turniru: 5,25
2551 Nikola Đukanović, rM, 14, NS1, mp na turniru: 3,93
1047 Atila Baba, BV, 17, NSBK, mp na turniru: 0,00
1048 Đorđe Radojčić, nM, 16, NSBK, mp na turniru: 5,25
1057 Jovan Poljački, nM, 16, NSBK, mp na turniru: 0,90
1219 Miloš Vlaškalić, rM, 13, NSBK, mp na turniru: 5,25
+124 imp    70,18 vp  
2.(N)Evergreeen2652 Jovana Zoranović, nM, 14, NSBK, mp na turniru: 1,80
1853 Ivo Đukanović, Ik, 9, NS1, mp na turniru: 1,29
2717 Boris Jovanović, mk, 9, NSBK, mp na turniru: 2,67
2718 Stojan Važić, rM, 11, NSBK, mp na turniru: 2,25
2544 Vuk Trnavac, nM, 16, NSBK, mp na turniru: 2,67
+70 imp    64,31 vp  
3.Raber1259 Zoran Šarić, kM, 13, NS1, mp na turniru: 5,07
1168 Miladin Dendić, mk, 12, NS1, mp na turniru: 0,03
1064 Danko Ukropina, rM, 14, NS1, mp na turniru: 5,07
1198 Milan Dobrosavljev, mk, 11, NSBK, mp na turniru: 5,04
1203 Milan Đorđević, mk, 10, NS1, mp na turniru: 3,04
1704 Dejan Đurić, Ik, 8, NS1, mp na turniru: 2,03
+42 imp    56,88 vp  
4.BB tim1221 Milina Maksimović, mk, 9, NSBK, mp na turniru: 2,33
1277 Đuro Opačić, mk, 12, NSBK, mp na turniru: 2,19
1195 Branka Hadžić, mk, 10, NSBK, mp na turniru: 2,33
1903 Milan Milošević, II, 6, NS1, mp na turniru: 2,33
1318 Obrad Medić, mk, 11, NSBK, mp na turniru: 0,14
+15 imp    52,87 vp  
5.Tamara PMF1230 Tamara Nikolić, kM, 14, NSBK, mp na turniru: 1,12
1068 Ivica Bošnjak, rM, 15, NSBK, mp na turniru: 1,12
1371 Aleksa Milićević, --, 3, NS1, mp na turniru: 0,23
1337 Milica Brkić, --, 3, NS1, mp na turniru: 0,89
1385 Milan Čavić, --, 4, NS1, mp na turniru: 1,12
-3 imp    45,90 vp  
6.ZemljotresTim nije osvojio mp na turniru. Članovi tima:
1374 Aleksandra Marelj,   1360 Mila Bokan,
1363 Marina Milankov,   1368 Viktor Katzenberger,
1301 Nemanja Velja,   1322 Bogdan Veličković,
1359 Dragoljub Gojkov
-248 imp    9,86 vp  

BSS