KONAČAN PLASMAN 8. MEĐUNARODNOG BRIDŽ TURNIRA GRADOVA

  finalni plasman  

procesiran 07.07.2018. u 02:33
nivo pristupa:  Bridž Savez Vojvodine
jačina: 13,22                 timova: 12

1.ZagrebS260 Iva Mrkić, stranac, 10, mp na turniru: 16,92
S196 Alexandar Hydes, stranac, 15, mp na turniru: 16,92
S062 Ben Pritchard, stranac, 16, mp na turniru: 16,92
S197 Tomislav Šašek, stranac, 15, mp na turniru: 16,92
+199 imp  124,87 vp  
Iva Mrkić: 26,71 mp;   Alexandar Hydes: 26,71 mp;   Ben Pritchard: 26,71 mp
Tomislav Šašek: 26,71 mp
2.Beograd1003 Goran Radišić, ZV, 22, NS1, mp na turniru: 7,57
1004 Dimitraki Zipovski, ZV, 22, NS1, mp na turniru: 13,08
1059 Boris Altman, ZV, 21, C.Zv., mp na turniru: 14,17
1014 Marko Perišić, ZV, 22, C.Zv., mp na turniru: 14,17
1057 Jovan Poljački, nM, 16, NSBK, mp na turniru: 3,63
1011 Nebojša Todorović, ZV, 21, Part., mp na turniru: 4,06
+159 imp  118,44 vp  
Goran Radišić: 11,35 mp;   Dimitraki Zipovski: 15,02 mp;   Boris Altman: 15,75 mp
Marko Perišić: 15,75 mp;   Jovan Poljački: 8,72 mp;   Nebojša Todorović: 9,01 mp
3.Novi Sad 11008 Darko Parežanin, ZV, 21, NS1, mp na turniru: 7,83
1009 Branislav Đuričić, ZV, 21, NS1, mp na turniru: 7,83
1168 Miladin Dendić, rM, 14, NS1, mp na turniru: 0,00
1259 Zoran Šarić, rM, 14, NS1, mp na turniru: 6,63
2551 Nikola Đukanović, nM, 15, NS1, mp na turniru: 7,38
2721 Selena Pepić, nM, 14, NSBK, mp na turniru: 1,65
+34 imp  87,32 vp  
Darko Parežanin: 10,13 mp;   Branislav Đuričić: 10,13 mp;   Miladin Dendić: 4,05 mp
Zoran Šarić: 9,2 mp;   Nikola Đukanović: 9,78 mp;   Selena Pepić: 5,33 mp
4.Ljubljana1058 Gorana Mitić, rM, 15, NS1, mp na turniru: 13,14
1328 Bojan Ambrož, mk, 4, NSBK, mp na turniru: 13,14
S215 Marjan Zadel, stranac, 16, mp na turniru: 13,14
S216 Stella Dobrijević, stranac, 15, mp na turniru: 13,14
+119 imp  97,15 vp  
Gorana Mitić: 6,4 mp;   Bojan Ambrož: 0 mp;   Marjan Zadel: 6,4 mp
Stella Dobrijević: 6,4 mp
5.Vrnjačka Banja1175 Vladimir Nešić, nM, 16, V.Banja, mp na turniru: 7,78
1205 Vladan Đorđević, kM, 13, V.Banja, mp na turniru: 7,78
1067 Marko Mladenović, BV, 18, V.Banja, mp na turniru: 7,78
2381 Boško Marinović, kM, 11, V.Banja, mp na turniru: 7,78
-15 imp  79,90 vp  
6.Novi Sad Evergreen2652 Jovana Zoranović, nM, 14, NSBK, mp na turniru: 2,98
2717 Boris Jovanović, mk, 9, NSBK, mp na turniru: 2,98
2718 Stojan Važić, rM, 11, NSBK, mp na turniru: 3,34
1853 Ivo Đukanović, Ik, 9, NS1, mp na turniru: 4,92
1015 Stevica Kikić, ZV, 21, C.Zv., mp na turniru: 3,42
2544 Vuk Trnavac, nM, 16, NSBK, mp na turniru: 1,94
-60 imp  68,16 vp  
7.Novi Sad 22699 Nataša Sekulić, mk, 8, NSBK, mp na turniru: 0,14
1230 Tamara Nikolić, kM, 14, NSBK, mp na turniru: 4,92
1068 Ivica Bošnjak, rM, 15, NSBK, mp na turniru: 5,06
1322 Bogdan Veličković, II, 6, NSBK, mp na turniru: 5,06
1368 Viktor Katzenberger, --, 4, NSBK, mp na turniru: 5,06
-3 imp  78,89 vp  
8.Rabat ‑ S. Mitrovica ‑ Jagodina1207 Zoran Ilić, kM, 9, Zemun, mp na turniru: 6,11
1196 Zoran Burić, rM, 15, 2 Trefa , mp na turniru: 6,11
1158 Miodrag Aleksić, mk, 12, 2 Trefa , mp na turniru: 6,11
S359 Zorka Šušnjar, stranac, 17, mp na turniru: 6,11
-45 imp  75,79 vp  
9.BudapestS349 Josef Harsanyi, stranac, 16, mp na turniru: 5,87
S350 Gyula Bodis, stranac, 16, mp na turniru: 5,87
S351 Laszlo Honti, stranac, 16, mp na turniru: 5,87
S352 Katalin Mezei, stranac, 16, mp na turniru: 5,87
-43 imp  69,22 vp  
10.RijekaS354 Dušan Krautsak, stranac, 16, mp na turniru: 3,73
S355 Dario Pivovarov, stranac, 16, mp na turniru: 3,73
S357 Igor Zoretić, stranac, 16, mp na turniru: 3,73
S356 Ivan Juračić, stranac, 16, mp na turniru: 3,73
-35 imp  68,93 vp  
11.Novi Sad 31221 Milina Maksimović, mk, 9, NSBK, mp na turniru: 4,06
1429 Đorđe Nikolić, mk, 11, NS1, mp na turniru: 3,67
1197 Saša Miljković, mk, 11, NSBK, mp na turniru: 2,76
1318 Obrad Medić, mk, 11, NSBK, mp na turniru: 1,69
1339 Aleksandar Fain, Ik, 9, NSBK, mp na turniru: 2,37
1277 Đuro Opačić, mk, 12, NSBK, mp na turniru: 1,69
-70 imp  66,77 vp  
12.Banja LukaTim nije osvojio mp na turniru. Članovi tima:
S220 Siniša Kuruzović,   S222 Jasmina Vignjević,
S291 Danilo Mitrić,   S290 Miodrag Stanivuković
-240 imp  24,56 vp  

BSS