Ekipno prvenstvo Beograda - Rudijev memorijal

  plasman posle 9 kola  

procesiran 11.04.2018. u 08:40
nivo pristupa:  Beogradski Bridž Savez
jačina: 14,44                 timova: 9

1.Partizan DV1016 Daniel Likar, SV, 20, Part., mp na turniru: 11,23
1076 Dragan Azdejković, BV, 18, C.Zv., mp na turniru: 13,49
1073 Dragan Nikolić, rM, 17, Savski, mp na turniru: 13,49
1266 Marko Gligorijević, nM, 16, Savski, mp na turniru: 11,23
1207 Zoran Ilić, mk, 7, Zemun, mp na turniru: 2,26
1001 Vladan Nikolić, ZV, 22, V.Banja, mp na turniru: 2,26
+125 imp    124,99 vp  
2.Maja1209 Maja Janković, kM, 13, Dami, mp na turniru: 3,55
1144 Nataša Novaković, mk, 13, BTBK, mp na turniru: 6,35
1034 Milan Rančić, kM, 14, BTBK, mp na turniru: 6,35
1031 Aca Tomasović, kM, 14, BTBK, mp na turniru: 6,35
1513 Igor Ćurlin, SV, 19, C.Zv., mp na turniru: 2,80
+35 imp    101,85 vp  
Mirko2450 Jovana Marinković, SV, 18, Dami, mp na turniru: 6,99
1002 Marko Seizović, --, 6, V.Banja, mp na turniru: 4,91
1215 Mladen Karapandžić, rM, 16, C.Zv., mp na turniru: 4,91
1216 Gordana Mandžo, rM, 16, C.Zv., mp na turniru: 6,99
1225 Aleksandra Đorđević, BV, 18, C.Zv., mp na turniru: 2,08
2512 Filip Jelić, nM, 16, Dami, mp na turniru: 2,08
+37 imp    101,85 vp  
4.Seniori1124 Svetislav Stefanović, kM, 15, BTBK, mp na turniru: 8,80
1128 Ljubomir Mijović, kM, 14, BTBK, mp na turniru: 8,80
1181 Miroslav Blagojević, kM, 15, BTBK, mp na turniru: 8,80
1130 Vladimir Stošić, kM, 14, BTBK, mp na turniru: 8,80
1521 Srboljub Lazić, kM, 14, BTBK, mp na turniru: 0,00
+26 imp    97,58 vp  
5.Rtaći1132 Mirko Skender, mk, 13, BTBK, mp na turniru: 2,69
1082 Goran Živković, kM, 15, BTBK, mp na turniru: 2,69
1112 Zoran Žakula, rM, 15, BTBK, mp na turniru: 1,53
1189 Slobodan Milićević, Ik, 8, BTBK, mp na turniru: 1,53
1100 Zoran Kocić, rM, 16, Savski, mp na turniru: 4,22
1051 Dušan Pešić, nM, 17, Savski, mp na turniru: 4,22
+31 imp    92,48 vp  
6.Partizan1438 Tatjana Erić, mk, 12, Part., mp na turniru: 5,12
1092 Dejan Prijović, nM, 16, V.Banja, mp na turniru: 1,61
1036 Božidar Katić, BV, 20, Part., mp na turniru: 5,12
1253 Dejan Curaković, nM, 16, V.Banja, mp na turniru: 0,00
2559 Nikola Bulajić, mk, 12, Part., mp na turniru: 5,12
1282 Mirjana Ristić, Ik, 8, Part., mp na turniru: 3,51
-2 imp    91,68 vp  
7.Džuli1139 Julija Arsenijević, kM, 14, Center, mp na turniru: 4,65
1027 Milorad Radojević, SV, 20, Zemun, mp na turniru: 4,65
1326 Slobodan Španović, kM, 13, Zemun, mp na turniru: 3,46
1089 Mihajlo Nikolić, nM, 17, Savski, mp na turniru: 3,46
1107 Ivan Miletić, kM, 14, Zemun, mp na turniru: 2,57
1105 Nikola Blagojević, kM, 14, Zemun, mp na turniru: 2,57
-10 imp    87,59 vp  
8.VIP1142 Ana Brajović, nM, 17, Zemun, mp na turniru: 3,11
2455 Olga Simić, nM, 16, Savski, mp na turniru: 3,11
1127 Vuk Marković, mk, 14, Zemun, mp na turniru: 3,11
1153 Milka Sabljić, kM, 15, Zemun, mp na turniru: 1,93
1226 Vojislav Milentijević, kM, 14, Zemun, mp na turniru: 1,18
-81 imp    74,26 vp  
9.Perspektiva1291 Milan Mitić, mk, 13, BTBK, mp na turniru: 3,26
2590 Ivica Šaranović, mk, 10, Dami, mp na turniru: 3,26
2600 Predrag Živanović, mk, 11, Dami, mp na turniru: 3,26
1719 Dragan Gostović, mk, 9, Dami, mp na turniru: 3,26
-161 imp    55,72 vp  

BSS