Kup Beograda , mem. Mihajlo Grgin

  plasman posle 2 kola  

procesiran 22.09.2021. u 01:06
nivo pristupa:  Beogradski Bridž Savez
jačina: 12,58                 timova: 8

1.July1139 Julija Arsenijević, kM, 14, Zemun, mp na turniru: 7,46
1027 Milorad Radojević, SV, 21, Zemun, mp na turniru: 7,46
1036 Božidar Katić, BV, 20, Part., mp na turniru: 7,46
1089 Mihajlo Nikolić, nM, 18, Part., mp na turniru: 7,46
+59 imp    33,84 vp  
2.Hobotnice1473 Katarina Vujić, rM, 9, Zemun, mp na turniru: 7,11
1479 Ivan Borković, mk, 8, Zemun, mp na turniru: 7,11
1475 Mihailo Simić, kM, 11, Zemun, mp na turniru: 7,11
2455 Olga Simić, nM, 17, Savski, mp na turniru: 7,11
1142 Ana Brajović, nM, 17, Savski, mp na turniru: 0,00
1093 Veljko Vujčić, SV, 19, NBK, mp na turniru: 0,00
+47 imp    31,81 vp  
3.Delta1130 Vladimir Stošić, kM, 15, BTBK, mp na turniru: 2,56
1128 Ljubomir Mijović, kM, 14, BTBK, mp na turniru: 2,56
1181 Miroslav Blagojević, kM, 16, Part., mp na turniru: 2,56
1521 Srboljub Lazić, kM, 14, BTBK, mp na turniru: 0,00
1146 Ognjen Stanković, rM, 16, Zemun, mp na turniru: 0,00
1147 Zlatan Tajić, mk, 14, Part., mp na turniru: 2,56
+19 imp    22,66 vp  
4.BTBK1022 Momčilo Ignjatović, SV, 21, BTBK, mp na turniru: 2,82
1707 Sanja Lazić, nM, 17, BTBK, mp na turniru: 2,82
1087 Đorđe Poljak, rM, 16, Savski, mp na turniru: 2,82
1132 Mirko Skender, mk, 13, BTBK, mp na turniru: 2,82
+16 imp    22,65 vp  
5.Jokeri1438 Tatjana Erić, mk, 13, Part., mp na turniru: 0,00
2559 Nikola Bulajić, mk, 13, Part., mp na turniru: 1,99
1100 Zoran Kocić, rM, 16, Savski, mp na turniru: 1,99
1037 Miloš Adamović, nM, 18, Savski, mp na turniru: 1,99
1073 Dragan Nikolić, rM, 17, Savski, mp na turniru: 0,00
1051 Dušan Pešić, nM, 18, Savski, mp na turniru: 1,99
-5 imp    19,25 vp  
6.ZP331076 Dragan Azdejković, SV, 19, C.Zv., mp na turniru: 1,80
1017 Aleksandar Vučić, ZV, 22, C.Zv., mp na turniru: 0,00
1015 Stevica Kikić, ZV, 21, C.Zv., mp na turniru: 1,80
1092 Dejan Prijović, nM, 16, Part., mp na turniru: 1,80
1253 Dejan Curaković, nM, 16, Part., mp na turniru: 0,00
1512 Jovan Jahić, kM, 11, Part., mp na turniru: 1,80
-8 imp    18,51 vp  
7.PrijateljiTim nije osvojio mp na turniru. Članovi tima:
1498 Olivera Stajić,   1502 Svetlana Živković,
1291 Milan Mitić,   1135 Milan Čvorović,
1105 Nikola Blagojević,   1608 Željko Sviderski
-55 imp    7,03 vp  
8.DevojkeTim nije osvojio mp na turniru. Članovi tima:
2628 Dragana Marković,   1447 Maja Gertner-Tomović,
1229 Miroslava Hrastinski,   1365 Tanja Milenković
-73 imp    4,25 vp  

BSS