Liga Beograda 201718 Generalni plasman

  finalni plasman  

procesiran 20.03.2018. u 11:59
nivo pristupa:  Beogradski Bridž Savez
jačina: 13,48                 timova: 6

1.Partizan1036 Božidar Katić, BV, 20, Part., mp na turniru: 12,77
1092 Dejan Prijović, nM, 16, V.Banja, mp na turniru: 14,06
2559 Nikola Bulajić, mk, 12, Part., mp na turniru: 14,06
1253 Dejan Curaković, nM, 16, V.Banja, mp na turniru: 6,75
1438 Tatjana Erić, mk, 12, Part., mp na turniru: 9,53
1282 Mirjana Ristić, Ik, 8, Part., mp na turniru: 0,85
+112 imp  128,52 vp  
Božidar Katić: 21,14 mp;   Dejan Prijović: 22,36 mp;   Nikola Bulajić: 22,36 mp
Dejan Curaković: 15,47 mp;   Tatjana Erić: 18,09 mp;   Mirjana Ristić: 9,91 mp
2.BTBK1132 Mirko Skender, mk, 13, BTBK, mp na turniru: 12,46
1082 Goran Živković, kM, 15, BTBK, mp na turniru: 12,46
1112 Zoran Žakula, rM, 15, BTBK, mp na turniru: 12,46
1189 Slobodan Milićević, Ik, 8, BTBK, mp na turniru: 4,80
1707 Sanja Lazić, nM, 17, BTBK, mp na turniru: 3,99
1022 Momčilo Ignjatović, SV, 21, BTBK, mp na turniru: 6,41
+97 imp  127,00 vp  
Mirko Skender: 10,87 mp;   Goran Živković: 10,87 mp;   Zoran Žakula: 10,87 mp
Slobodan Milićević: 6,95 mp;   Sanja Lazić: 6,53 mp;   Momčilo Ignjatović: 7,77 mp
3.Crvena Zvezda1513 Igor Ćurlin, SV, 19, C.Zv., mp na turniru: 8,54
1014 Marko Perišić, ZV, 21, C.Zv., mp na turniru: 10,88
1215 Mladen Karapandžić, rM, 16, C.Zv., mp na turniru: 6,53
1015 Stevica Kikić, ZV, 21, C.Zv., mp na turniru: 10,41
1017 Aleksandar Vučić, ZV, 22, C.Zv., mp na turniru: 8,10
1006 Zoran Koldžić, ZV, 21, C.Zv., mp na turniru: 6,23
1216 Gordana Mandžo, rM, 15, C.Zv., mp na turniru: 4,35
+108 imp  121,86 vp  
4.Savski BG1051 Dušan Pešić, nM, 17, Savski, mp na turniru: 7,35
1089 Mihajlo Nikolić, nM, 17, Savski, mp na turniru: 5,33
1073 Dragan Nikolić, rM, 17, Savski, mp na turniru: 6,64
1037 Miloš Adamović, nM, 18, Savski, mp na turniru: 7,60
1100 Zoran Kocić, rM, 16, Savski, mp na turniru: 2,31
1093 Veljko Vujčić, SV, 19, Savski, mp na turniru: 0,00
2455 Olga Simić, nM, 16, Savski, mp na turniru: 2,56
1085 Vesna Danilović, nM, 17, Savski, mp na turniru: 1,35
1044 Nebojša Bogdanović, BV, 18, Savski, mp na turniru: 1,35
1056 Branislav Petrović, nM, 16, Savski, mp na turniru: 1,31
+52 imp  112,24 vp  
5.Zemun1326 Slobodan Španović, kM, 13, Zemun, mp na turniru: 2,09
1226 Vojislav Milentijević, kM, 14, Zemun, mp na turniru: 3,16
1127 Vuk Marković, mk, 14, Zemun, mp na turniru: 2,09
-95 imp  72,04 vp  
6.CentarTim nije osvojio mp na turniru. Članovi tima:
1040 Radosav Ankajcan,   1139 Julija Arsenijević,
1147 Zlatan Tajić,   1087 Đorđe Poljak,
1424 Rodoljub Velović,   2726 Mirjana Barišić
-274 imp  36,34 vp  

BSS