14.Trajal CS gen.plasman Jagodina 11.02.2018.

  finalni plasman  

procesiran 11.02.2018. u 20:14
nivo pristupa:  Bridž Savez Centralne Srbije
jačina: 12,40                 parova: 10

1.Stojković ‑ Mladenović1176 Dragan Stojković, BV, 17, V.Banja, mp na turniru: 8,30
1067 Marko Mladenović, BV, 18, V.Banja, mp na turniru: 8,30
+94 imp  110,85 vp  medal1 sp 
Dragan Stojković: 44,96 mp;   Marko Mladenović: 44,96 mp
2.Milovanović ‑ Marković1204 Mihajlo Milovanović, kM, 13, Srce, mp na turniru: 5,92
1065 Slaviša Marković, nM, 16, 2 Trefa , mp na turniru: 5,92
+59 imp  103,82 vp  
Mihajlo Milovanović: 34,67 mp;   Slaviša Marković: 34,67 mp
3.Filipović ‑ Filipović1084 Mihajlo Filipović, rM, 16, NBK, mp na turniru: 7,60
1053 Slobodan Filipović, nM, 17, NBK, mp na turniru: 7,60
+48 imp  102,16 vp  
Mihajlo Filipović: 22,69 mp;   Slobodan Filipović: 22,69 mp
4.Burić ‑ Aleksić1196 Zoran Burić, rM, 15, 2 Trefa , mp na turniru: 7,15
1158 Miodrag Aleksić, mk, 12, 2 Trefa , mp na turniru: 7,15
+26 imp  100,96 vp  
Zoran Burić: 11,66 mp;   Miodrag Aleksić: 11,66 mp
5.Petković ‑ Deletić1271 Dejan Petković, mk, 11, 2 Trefa , mp na turniru: 5,41
1222 Zoran Deletić, kM, 12, 2 Trefa , mp na turniru: 5,41
+31 imp  99,19 vp  
6.Kikić ‑ Kikić1078 Ivica Kikić, nM, 17, NBK, mp na turniru: 9,62
2547 Ognjen Kikić, kM, 11, NBK, mp na turniru: 9,62
+13 imp  93,84 vp  
7.Živković ‑ Veljković1199 Rajko Živković, mk, 11, Srce, mp na turniru: 5,63
1239 Srđan Veljković, kM, 12, Srce, mp na turniru: 5,63
+14 imp  93,66 vp  
8.Aranđelović ‑ Kostić1417 Milan Aranđelović, --, 1, Srce, mp na turniru: 2,90
1376 Jelena Kostić, --, 1, Srce, mp na turniru: 2,90
-89 imp  68,53 vp  
9.Jokić ‑ Džigurski1069 Nenad Jokić, rM, 13, 2 Trefa , mp na turniru: 1,67
2384 Zorica Džigurski, mk, 9, 2 Trefa , mp na turniru: 1,67
-95 imp  65,08 vp  
10.Marinović ‑ Nešić2381 Boško Marinović, mk, 10, V.Banja, mp na turniru: 0,92
1175 Vladimir Nešić, nM, 16, V.Banja, mp na turniru: 0,92
-101 imp  61,91 vp  

BSS