14.ekipno prvenstvo CS - Nis 24.02.2018.

  finalni plasman  

procesiran 24.02.2018. u 21:54
nivo pristupa:  Bridž Savez Centralne Srbije
jačina: 11,81                 timova: 6

1.Backo1084 Mihajlo Filipović, rM, 16, NBK, mp na turniru: 12,31
1053 Slobodan Filipović, nM, 17, NBK, mp na turniru: 12,31
1199 Rajko Živković, mk, 11, Srce, mp na turniru: 11,74
1239 Srđan Veljković, kM, 12, Srce, mp na turniru: 6,96
+224 imp  252,70 vp  
Mihajlo Filipović: 26,48 mp;   Slobodan Filipović: 26,48 mp;   Rajko Živković: 26,48 mp
Srđan Veljković: 21,75 mp
2.Naisus1095 Aleksandar Stanković, nM, 16, NBK, mp na turniru: 13,04
1060 Dragan Mirić, BV, 17, C.Zv., mp na turniru: 13,04
1141 Vladislav Živadinović, kM, 13, NBK, mp na turniru: 13,04
1117 Igor Krstić, kM, 12, NBK, mp na turniru: 7,54
+187 imp  233,79 vp  
Aleksandar Stanković: 12,94 mp;   Dragan Mirić: 0 mp;   Vladislav Živadinović: 0 mp
Igor Krstić: 0 mp
3.Vrnjacka Banja1176 Dragan Stojković, BV, 17, V.Banja, mp na turniru: 12,63
1205 Vladan Đorđević, kM, 13, V.Banja, mp na turniru: 12,08
1175 Vladimir Nešić, nM, 16, V.Banja, mp na turniru: 12,08
2527 Darko Radosavljević, Ik, 8, V.Banja, mp na turniru: 9,15
+173 imp  221,51 vp  
4.Jagodina1158 Miodrag Aleksić, mk, 12, 2 Trefa , mp na turniru: 8,89
1204 Mihajlo Milovanović, kM, 13, Srce, mp na turniru: 8,37
1065 Slaviša Marković, nM, 16, 2 Trefa , mp na turniru: 8,37
1271 Dejan Petković, mk, 11, 2 Trefa , mp na turniru: 8,37
1196 Zoran Burić, rM, 15, 2 Trefa , mp na turniru: 5,59
1222 Zoran Deletić, kM, 12, 2 Trefa , mp na turniru: 5,07
+134 imp  220,69 vp  
5.Smem1078 Ivica Kikić, nM, 17, NBK, mp na turniru: 4,69
1033 Nenad Popović, BV, 17, NBK, mp na turniru: 4,69
1350 Nenad Stanković, mk, 10, NBK, mp na turniru: 4,69
1106 Nebojša Radenković, mk, 12, NBK, mp na turniru: 4,60
1102 Dragan Pejčić, rM, 15, Srce, mp na turniru: 0,84
+3 imp  183,51 vp  
6.Srce1417 Milan Aranđelović, --, 2, Srce, mp na turniru: 0,81
1386 Milan Ž. Mitić, --, 2, Srce, mp na turniru: 0,81
1388 Milan Kostadinovic, --, 1, Srce, mp na turniru: 0,81
1452 Đorđe Rančić, --, 1, Srce, mp na turniru: 0,81
-612 imp  65,18 vp  

BSS